Üldised küsimused meie plagiaadi riistast

Üleslaaditud dokumente meie andmebaasi ilma teie nõusolekuta ei lisata.

Ei. Te saate meie plagiaadi tööriista täiesti konfidentsiaalselt kasutada.

Ei. Meie süsteemi kasutamine on piiramatu, vastupidi: me pakume mitmekeelsete dokumentide kontrolli võimalust, te saate mitut keelt sisaldavaid dokumente kontrollida. Meie algoritmid on suurepärased ümbersõnastamiste ja heade või halbade tsitaatide leidmiseks.
Loe rohkem meie unikaalsetest tööriistadest siin.

Meie plagiaadi tööriist on kõigi jaoks avatud.

  • Meie plagiaadi kontrolli algoritmide süsteem leiab rohkem – mitte ainult kopeeri-kleebi, vaid ka ümbersõnastamise plagiaati, lisaks head ja halvad tsitaadid. Me ei tea teist sellist plagiaadi kontrolli süsteemi, mis saaks nii palju tegureid kombineerida.
  • Me ei lisa üleslaaditud faile enda andmebaasi; kasutajate jaoks on tagatud täielik turvalisus ja konfidentsiaalsus.
  • Meil ei ole dokumentide üleslaadimise piiranguid. Ei ole päevaseid üleslaadimise piire, ei ole dokumendi pikkuse piiri või kontrollimisele kuluvat aega.
  • Me võrdleme üleslaaditud dokumente üle 14 triljoni veebilehe, raamatu, ajalehe, artiklite, üliõpilaste failide ja aruannetega.
  • Meie süsteemis on tehtud punktisüsteem parimate tulemuste jaoks.
Punkte on võimalik osta või tasuta saada. Punktide ostmine on lihtne, logige süsteemi sisse ja teostage ost. Tasuta punktide saamiseks tuleb meie tööriista sotsiaalmeedias (Facebookis, Twitteris ja Google+) populariseerida. Kõik erinevad võimalused on süsteemist kergesti nähtavad ja leitavad.

Plagiaadi Tööriistast

Meie plagiaadi tööriist võrdleb iga üleslaetud faili üle 14 triljoni erineva veebilehe, raamatu, artikli ja üliõpilaste failidega. Faili kontrollimiseks on vajalik kasutada punkte. Punkte on võimalik osta või tasuta saada, selleks tuleb meie plagiaadi kontrollijat sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter) reklaamida.

Te saate ülesse laadida iga suuruse ja lehtede arvuga dokumendi. Kui kontroll on alganud, siis saate tulemuse minutite jooksul ( kontrolli aeg võib olla erinev ja mõned kontrollid võivad olla pikemas )

Kui kontroll on lõppenud saate tulemused:

Meie plagiaadi tööriist võrdleb üleslaetud dokumente üle 14 triljoni veebilehe, raamatu, artikli, aruande, uurimisfaili ja üliõpilaste failidega. See on suurim skaneerimise andmebaas plagiaadi kontrolli teenustest maailmas.

Te saate .doc, .docx and .odt formaate üleslaadida.

Tulemused

Te saate järgmist:

  • Sarnasuse hinnang. See hinnang näitab võimalikku plagiaat teksti kogust teiste tekstidega võrdluses. Näiteks, 50 protsent tähendab, et pool teksti on originaalsete failidega ja dokumemtidega sarnane.
  • Kontsentratsiooni hinnang. See hinnang näitab mil määral dokumendi kokkulangevused on jaotunud. Madal hinnang tähendab, et kokkulangevused on väikeses koguses (madala plagiaadi tõenäosusega). Kõrge hinnang tähendab, et kokkulangevuste kogus on suur ja plagiaadi tõenäosus on kõrge.
  • Esile tõstetud kokkulangevused. Kokkulangevad teksti osad on värvitud, et abistada teid dokumendi peaosadele keskendumises.
  • Originaalsed allikad. Iga kokkulangevuse juures on vastav side, mis võimaldab saada allikate infot.
Teil on kaks võimalust: te saate plagiaadiga lauseid korrektselt tsiteerida; või täielikult eemaldada plagiaadi oma failist.

Te saate ka meie online toimetamise tööriista kasutada, online toimetaja aitab teid plagiaadi eemaldamisega.

Soovitatav on, et teie failis ei ole rohkem, kui 5% (sarnasuse hinnang) ja mitte rohkem, kui 1 täht(kontsentratsiooni hinnang). Põhjus on selles, et enamikul juhtudel käsitletakse üle 5%-list hinnangut, kui „tehniline“ (laialt levinud väljend, näiteks „Ameerika Ühendriikides“). Kui plagiaadi hinnang on teil kõrgem, kui soovitatav, siis tehke vajalikud muudatused ja kontrollige oma dokumen veel üks kord üle.
Üldised küsimused plagiaadi riistast

VAATA MEIE PLAGIAADI KONTROLLI TÖÖRIISTU SIIN!